תקשורת

ספקי כוח מודולריים עבור אתרי תקשורת

מבוססים על יחידות מקבילות בטכנולוגית HOT SWAP.
ניתן לתכנן עם רמת יתירות N+
ניתן לשלב בארון הספקים מצברים ומפסקי חלוקה

לפרטים נוספים :

https://www.benning.de

מצברים "אטומים ללא טיפול" עבור אתרי תקשורת

מתוכננים לאורך חיים של מעל 12 שנה.
קטבים קדמיים לחיסכון במקום והתקנה ותחזוקה קלים.
מתוכננים להתקנה במסדי 19" ו 23"

ספקי כוח, ממירים ומצברים עבור מתגי תקשורת

מזוודים בארונות 19" בטכנולוגית HOT SWAP
נצילות אנרגטית גבוהה

לפרטים נוספים :

https://www.benning.de